Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada zmiany w programie pomocowym „Prosument” i zaprasza do konsultacji i przedstawienia swoich uwag.

Program ma na celu zmniejszenie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, promowanie nowych technologii OZE, postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Skierowany jest do osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych dysponujących budynkami mieszkalnymi.

Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczki/kredytu wraz z dotacją do 2020 r., z czego 520 mln zł w formie zwrotnej i 280 mln w formie bezzwrotnej.

Proponowane zmiany w programie Prosument, zawarte sa w poniższym dokumencie do ściągnięcia:

pdfZmiany programu Prosument – konsultacje
plik pdf 730kb


docxFormularz zgłaszania uwag
plik Word docx 15,9kb

Zapraszamy Państwa do zgłaszania uwag i opinii do zaprezentowanego materiału do dnia 27 listopada 2015 r. Uwagi należy zgłaszać na formularzu zgodnym z załączonym wzorem na adres:

prosument@nfosigw.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *