Polenergia S.A., największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna i jednocześnie jeden z największych w kraju deweloperów farm wiatrowych, w I kwartale 2016 r. odnotowała poprawę wszystkich kluczowych wskaźników finansowych.

Skorygowany zysk netto Polenergii wzrósł r/r o 35 proc. i wyniósł 38,6 mln PLN, natomiast skorygowana EBITDA wzrosła r/r o 33 proc. do poziomu 87,1 mln PLN. Przychody ze sprzedaży wzrosły w raportowanym okresie o ponad 6,5 proc. do poziomu 722,5 mln.

W pierwszym kwartale 2016 roku grupa Polenergia podtrzymała trend wzrostu osiągając wyniki na poziomie skorygowanych EBITDA oraz zysku netto wynoszące odpowiednio 87,1 mln PLN oraz 38,6 mln PLN, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o odpowiednio 21,7 mln PLN (33 proc.) i 10 mln PLN (35 proc.).

Polenergia informuje, że do poprawy wskaźników w raportowanym okresie przyczyniła się bardzo dobra produktywność farm wiatrowych Mycielin (48 MW) oraz Skrupie (43,7 MW), które nie funkcjonowały w I kwartale 2015 roku. Zneutralizowało to negatywne skutki niższych cen zielonych certyfikatów. Wynik operacyjny segmentu energetyki konwencjonalnej był także wyższy o prawie 11 mln PLN od ubiegłorocznego, co wynikało przede wszystkim z aktualizacji prognoz cen energii elektrycznej, gazu i CO2 na lata 2016-2020. Segment Dystrybucji i Obrotu również wykazał się poprawą wyników dzięki wyższym wolumenom i lepszej marżowości.

Kolejne dobre wyniki Polenergii zarówno w segmencie energetyki odnawialnej, jak i konwencjonalnej pokazują, że spółka stoi na silnych fundamentach i broni się przed negatywnymi zmianami rynkowymi oraz regulacyjnymi, które dotykają całego sektora energetycznego. Obecnie czekamy na decyzje dotyczące zmian w ustawie o OZE i tzw. ustawie odległościowej, które pozwolą nam zdefiniować priorytety w naszej strategii, tak aby dostosować ją do nowych realiów rynkowych i regulacyjnych. Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze i będziemy swoją działalność dopasowywać do strategii energetycznej wdrażanej przez rząd. Jednocześnie systematycznie dążymy do ograniczania kosztów operacyjnych w całej grupie – mówi wiceprezes Jacek Głowacki, kierujący pracami zarządu Polenergii.

Polenergia to jedna z najaktywniejszych w ostatnich latach firm na polskim rynku wiatrowym. Na koniec I kwartału 2016 roku Polenergia dysponowała łączną zainstalowaną mocą na poziomie 369 MW, z czego 245 MW pochodziło z farm wiatrowych, co zapewniło spółce pozycję w gronie liderów polskiego rynku tego sektora. Pozostałe 124 MW pochodziły z kogeneracji opartej na gazie, dając grupie 15 proc. udział w krajowym rynku wytwarzania energii z gazu ziemnego głownie poprzez Elektrociepłownię Nowa Sarzyna.

Polenergia zapewnia, że posiada drugi największy w Polsce portfel projektów w fazie dewelopmentu o łącznej mocy szacowanej na poziomie 669 MW, z czego projekty o łącznej mocy około 258 MW (najwięcej spośród rynkowych graczy) są przygotowane do udziału w pierwszej aukcji organizowanej na podstawie znowelizowanej ustawy o OZE. Kolejne 411 MW ma zostać zgłoszone do aukcji zaplanowanych w latach 2017 – 2019.

Strategicznym projektem rozwijanym przez Polenergię jest budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 1,2 GW. Uruchomienie pierwszych 600 MW planowane jest do 2022 roku, a pozostałych 600 MW do roku 2026. W 2016 roku spółka zamierza uzyskać decyzje środowiskowe dla projektu, a w 2019 roku pozwolenie na budowę.

W 2016 roku Grupa zakłada konserwatywną prognozę na poziomie skorygowanej EBITDA 233,3 mln PLN i skorygowanego zysku netto 52,1 mln PLN. Polenergia zapewnia, że jej prognoza dopasowana jest do „obecnych warunków na rynku zielonych certyfikatów, sezonowości produkcji oraz odzwierciedla efekt pokrycia kosztów finansowania farm zakończonych w 2015 roku”. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *